• Yerli ve yabancı sahış ve şirketlerin,
  • Kooperatif, dernek ve vakıfların;
  • Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak muhasebe kayıtlarının yapılması, Analizi ve Raporlanması