Katma Değer Vergisi, Muhatasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi,BA-BS, BSMV beyannamelerin düzenlenmesi ve verilmesi